Expertise Team Geriatrie

Expertise Team Geriatrie

Sinds februari van dit jaar werken acht huisartsenpraktijken/groepen samen met verschillende thuiszorgorganisaties in de pilot Expertiseteam Geriatrie Twente. Deze pilot is opgezet vanuit de bestuurlijke themagroep ouderenzorg van het Zorgnetwerk Zenderen. Een werkgroep, onder leiding van Irma IJsseldijk (Roset), heeft onderzocht hoe op de gebieden van eenmalige consultatie, geriatrisch assessment, polyfarmacie en medebehandeling, de samenwerking tussen de huisarts en de SO eruit kan zien, zodat oudere pati├źnten met complexe problemen in de thuissituatie beter begeleid kunnen worden.

De medisch specialistische zorg voor kwetsbare ouderen die nog thuis wonen, wordt primair geleverd door de huisartsen. Overstijgt de zorgvraag de algemene huisartsenzorg en ligt de vraag op het expertisegebied van de SO, dan kan de SO die specifiek medische zorg leveren. Huisartsen schatten zelf in wie hiervoor in aanmerking komt en bewaken zelf de grenzen qua expertise en mogelijkheden. Na een consult met behandeladvies door een SO kunnen beide professionals ook overeenkomen dat de SO (gedeeltelijk) het behandelplan uitvoert, dan is er sprake van medebehandeling.

De eerste reacties en resultaten zijn positief. Wel is gebleken dat samenwerking tussen een huisarts en SO nog geen gemeengoed is, waardoor het aantal consultaties en medebehandeling lager is dan vooraf werd ingeschat. Momenteel wordt dan ook door de initiatiefnemers onderzocht of uitbreiding van de pilotdeelnemers mogelijk is. De pilot loopt in elk geval door tot het einde van dit jaar.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×