Status project ECMS

Status project ECMS

Het project ECMS (eenmalige consultatie medisch specialist) is in april 2016 gestart om het meedenken van een specialist met een huisarts te faciliteren. Het gaat daarbij om de inzet van ‘hoofd en handen’ van specialist op het moment dat een huisarts verwacht dat de patiënt wel in de eerste lijn zou kunnen worden geholpen maar twijfelt over diagnose en/of interventie. Ook kan er behoefte zijn aan extra geruststelling naar patiënt toe. Bij ECMS wordt de patiënt eenmalig (fysiek) naar de specialist verwezen of kan een e-consult worden aangevraagd. De huisarts ontvangt het advies en zet de behandeling voort, het eigen risico van de patiënt wordt niet aangesproken.

Dit project is gestart met een kleine groep pilotpraktijken en specialismen van MST en ZGT, de contractering verloopt via de zorggroepen THOON en FEA. De verwachting was dat het aantal inzendingen omvangrijk zou zijn. In januari zijn de eerste resultaten geëvalueerd. Die zijn zeer positief als het gaat om het ervaren proces door zorgverleners en patiënten. Patiënten beoordelen het met een 8,5, huisartsen denken in 88% van de gevallen de zorg verder zelf te kunnen voortzetten! Specialisten beoordelen de inzendingen die gedaan zijn als zeer geschikt. Zie ook het artikel in het tijdschrift De Eerstelijns.

Het aantal inzendingen blijft echter achter bij de verwachting. Oorzaken hiervoor liggen onder meer in de tijd die nodig is voor gewenning en inpassing in het proces van de huisarts en het gegeven dat nog een beperkt aantal specialismen meedoet. Daarnaast bleek het declaratieproces voor de zorggroepen en ziekenhuis ingewikkelder dan verwacht.

In de stuurgroep heeft overleg plaatsgevonden over hoe verder te gaan met het ECMS-project dat nu loopt tot 1 januari 2018. ZGT en FEA hebben aangegeven te willen stoppen met het project, maar wel open te staan voor een – nieuw vorm te geven – project die de samenwerking tussen huisartsen en specialisten bevordert. MST en THOON willen doorgaan met het huidige project, maar daarbij wel het declaratieproces aanpassen. Deze aanpassingen worden nu voorbereid. Vooruitlopend daarop is vastgesteld dat in elk geval alle inzendingen voor ECMS via Zorgdomein moeten verlopen. Dit omdat er dan een goede registratie is van welke huisarts welke patiënt voor ECMS heeft ingestuurd.

De specialismen van MST die nu deelnemen zijn: Interne, Reumatologie en Neurologie. Uitbreiding met andere specialismen wordt onderzocht en de mogelijkheden voor een structurele invoering vanaf 2018 worden voorbereid. De financiering is gebaseerd op S3, zorgvernieuwing.

Indien u ook wilt deelnemen aan het project, dan kunt u contact op te nemen met de projectleider van uw organisatie. Voor de huisartsen in het THOON-werkgebied is dat M. Troost, voor de specialisten van MST is dat A. Ligthart. Zij kunnen ook toelichting geven omtrent de werkwijze en voorwaarden.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×