Succesvolle inspiratie sessie GGZ

Succesvolle inspiratie sessie GGZ

Op 28 januari 2016 vond in het Van der Valk hotel in Hengelo de inspiratiesessie ‘De Nieuwe GGZ – ook in Twente?’ plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door de bestuurlijke themagroep GGZ samen met enkele initiatiefnemers van de beweging ‘De Nieuwe GGZ’. De bijeenkomst is door de deelnemers positief ontvangen, en levert nieuwe energie en inspiratie op om aan de slag te gaan met het thema GGZ in Twente.

Perspectief huisarts

Bernard Kral, huisarts in Almelo, schetste een beeld van de huidige GGZ door de ogen van de huisarts. De huisarts is met de introductie van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk beter geëquipeerd voor het bieden van geestelijke gezondheidszorg. Lichte angst-, spannings- en depressieklachten worden niet langer verwezen, maar direct door de POH-GGZ behandeld.

Presentatie van Bernard Kral, huisarts

De Nieuwe GGZ

Philippe Delespaul en Michael Milo zijn initiatiefnemers van de beweging ‘De Nieuwe GGZ’. In oktober 2015 presenteerden zij samen met enkele anderen het pamflet ‘De Nieuwe GGZ’. In dit pamflet doen zij een oproep om te komen tot een toekomstbestendige GGZ. Op 4 februari 2016 volgt hun boek ‘Goede GGZ!’, waarin zij hun ideeën en concepten nader uitwerken.

Public health probleem

Tijdens de inspiratiesessie gaf Philippe Delespaul, in het dagelijks leven hoogleraar Zorginnovatie Maastricht University, inzicht in de nadelen van het huidige GGZ systeem en de uitdagingen waar we voor staan. Het huidige GGZ systeem is op de langere termijn niet houdbaar. GGZ is een public health probleem met hoge maatschappelijke kosten.

Het doel is de psychopathologie te reframen en de afhankelijkheid van zorg te verlagen. Onder meer door de behandeling te integreren in de dagelijkse leefwereld van de burger/patiënt.

Presentatie van Philippe Delesaul, hoogleraar Zorginnovatie

Community –in de wijk en online

Michael Milo, partner/verbinder E-hulp, vertelde welke concrete activiteiten staan gepland. Inmiddels hebben zes GGZ-instellingen toegezegd deel te nemen. Voor een periode van 4 maanden wordt in o.a. Amsterdam, Eindhoven, Maastricht en Parkstad Limburg gebrainstormd over ideeën om De Nieuwe GGZ concreet vorm te gaan geven. Onderdelen zijn o.a. een wijk community en e-Community. In de e-Community wordt eHealth breed ontsloten, en beheert de klant zijn/haar eigen dossier.

Presentatie van Michael Milo, partner/verbinder E-hulp

Hoe verder?

De aanwezigen reageerden enthousiast op het nieuwe perspectief. Als positieve elementen werden gezien de wijkgerichte oriëntatie, de noodzaak tot radicale verandering en het versterken van de eigen kracht/weerbaarheid van de burger. De gemeenten mogen aan tafel niet ontbreken. Uiteraard zijn er ook tal van vragen. De opgedane inspiratie en energie worden meegenomen naar de volgende bijeenkomst van de bestuurlijke themagroep GGZ gepland op 30 maart 2016

Meer informatie

Peter Nijhof, 074 – 249 8585 / p.nijhof@zenderen.net

W: www.denieuweggz.nl

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×