De organisatie

De samenwerking binnen Zenderen is getransformeerd tot een netwerkorganisatie. Een netwerkorganisatie is een flexibele organisatie bestaande uit niet-hiërarchisch verbonden onderdelen of teams die een eigen relatie hebben met de omgeving en snel inspelen op veranderingen in die omgeving of op vragen van klanten. De onderdelen werken autonoom en worden eerder gefaciliteerd dan aangestuurd. Er is hierbij sprake van organiseren tussen organisaties, waarbij mensen uit autonome organisaties overgaan op het maken van duurzame afspraken en zo delen van werk op elkaar afstemmen. Dit leidt tot een diversiteit aan samenwerkingsrelaties die een duurzame intentie hebben, maar wel eindig zijn.

Netwerkteam

De initiatiefnemers van Zenderen komen drie tot vier keer per jaar bijeen en bestaan uit de volgende personen:

Eén coördinatiegroep

Alle partners van Zenderen zijn vertegenwoordigd in de zogenoemde coördinatiegroep. Deze groep komt drie keer per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van de missie en visie van de netwerkorganisatie. Waardegedreven samenwerking staat centraal, waarbij partijen samenwerken vanuit een gezamenlijke ambitie in het belang van de patiënt. De coördinatiegroep benoemt relevante zorgthema’s om hun visie te realiseren, namelijk toekomstbestendige zorg voor de Twentse burger.

De netwerkmanager is voorzitter van de coördinatiegroep.

 

 

Vijf themagroepen

Voor ieder zorgthema waaraan partijen uit de coördinatiegroep gezamenlijk invulling willen geven, wordt een bestuurlijke themagroep ingesteld. Bestuurlijke themagroepen benoemen een gezamenlijke ambitie ten aanzien van het desbetreffende thema. Deze ambitie past binnen de missie, visie en strategie van zorgnetwerk Zenderen. De ambitie van de themagroep wordt vervolgens vertaald in nieuwe opdrachten, kansrijke projecten en verbeter- en verandertrajecten. De bestuurlijke themagroepen worden door de netwerkmanager geïnformeerd over de voortgang en resultaten van de gemandateerde projecten binnen de desbetreffende themagroep.

Partners van Zenderen kunnen plaatsnemen in één of meerdere bestuurlijke themagroepen, afhankelijk van hun connectie met het desbetreffende thema. De themagroepen benoemen relevante projecten om de gezamenlijke ambitie te realiseren. Vervolgens gaan projectgroepen aan de slag met de uitvoering hiervan. Momenteel wordt door partners van Zenderen invulling gegeven aan de volgende vijf thema’s:

1.  Samenwerking 1e & 2e lijn
2. Spoedzorg
3. Ouderenzorg
4. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
5. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Vele projectgroepen

Bestuurlijke themagroepen benoemen projecten die kunnen bijdragen aan het gewenste toekomstbeeld van de zorg in Twente. Voor ieder project wordt een projectteam opgezet, bestaande uit een stuurgroep (opdrachtgever), een projectmanager en verschillende werkgroepen. De partners van Zenderen hebben stichting ROSET benoemd als onafhankelijke partij om de samenwerking tussen partners binnen Zenderen te faciliteren en verder te ontwikkelen. ROSET levert projectmanagers met de juiste competenties die met betrokken partijen benoemde projecten tot een goed einde brengen.

Klik hier voor een actueel overzicht van de projecten binnen Zenderen.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×