Hoe kan ik participeren?

Zorgnetwerk Zenderen streeft naar het faciliteren van toegankelijke, samenhangende en kwalitatief goede zorg en tracht een verbetering van de gezondheid en vitaliteit van de individuele burger in de regio Twente te realiseren. Partners van Zenderen zijn geformeerd in een coördinatiegroep, vijf themagroepen en daaraan gekoppelde projectgroepen. Aangezien projecten van Zenderen een Twente brede impact beogen, is het mogelijk dat u als zorgbestuurder, zorgverlener, patiënt of burger te maken krijgt met projecten, pilots en/of resultaten van Zenderen.

… als zorgbestuurder

Verschillende organisaties werkzaam in de zorg in Twente zijn de afgelopen jaren partner geworden van zorgnetwerk Zenderen. Bestuurlijke vertegenwoordigers van deze organisaties kunnen deelnemen in de coördinatiegroep, bestuurlijke themagroepen en de projectorganisatie, dit afhankelijk van hun connectie met het desbetreffende zorgthema. Deze vertegenwoordigers werken samen aan een gezamenlijke ambitie en aan concrete projecten.

Bent u werkzaam bij één van de partners van Zenderen en bent u geïnteresseerd om te participeren binnen (projecten van) Zenderen? Dan kunt u dit bij uw eigen organisatie onder de aandacht brengen. Is uw organisatie nog geen partner van Zenderen, maar wilt u hier verandering in brengen? Neem dan contact met ons op en wij komen zo spoedig mogelijk bij u terug.

Klik hier voor een actueel overzicht van alle Zenderen partners.

… als zorgverlener

Als zorgverlener bent u in de dagelijkse praktijk bezig met het verlenen van zorg aan patiënten. Het kan echter zo zijn dat u gemerkt of ongemerkt in aanraking komt met één van de projecten van Zenderen. Zorgnetwerk Zenderen tracht immers de zorg zo goed mogelijk in te richten voor zowel patiënten als zorgverleners. Uw input als zorgverlener is hierin cruciaal! Zorgverleners, zoals huisartsen, medisch specialisten en wijkverpleegkundigen worden regelmatig gevraagd om deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen om zo mee te denken over de inrichting van specifieke zorgproducten. Deze producten moeten immers goed bij de dagelijkse praktijk aansluiten. Kortom, Zenderen tracht een platform te zijn voor verbeterinitiatieven van alle bij de zorg betrokken mensen en organisaties. Om u hier alle ruimte voor te geven, is Zenderen bezig met het plannen en invullen van zogenoemde klankbordavonden. Hierover volgt snel meer informatie.

Heeft u een goed idee om de zorg in Twente te verbeteren en kunt u dit niet als zelfstandige (organisatie) realiseren? Klik dan hier voor ons contactformulier.

… als burger of patiënt

Zorgnetwerk Zenderen streeft naar het faciliteren van toegankelijke, samenhangende en kwalitatief goede zorg en tracht een verbetering van de gezondheid en vitaliteit van de individuele burger in de regio Twente te realiseren. Indien u als burger of patiënt ideeën heeft over hoe de zorg verbeterd kan worden, dan kunt u zich richten tot uw eigen zorgverzekeraar en/of tot belangenorganisatie Zorgbelang Overijssel.

Klankbordavonden

Zorgnetwerk Zenderen is momenteel bezig met het plannen van verscheidene klankbordavonden. Tijdens deze avonden kunt u als zorgbestuurder en/of zorgverlener uw ideeën over de toekomst van de zorg in Twente delen en kunt u sparren met andere geïnteresseerde aanwezigen. Indien dit onderwerpen zijn die passen binnen de missie en visie van Zorgnetwerk Zenderen, dan zullen deze ideeën ingebracht worden in de coördinatiegroep, themagroepen en/of projectgroepen. Indien u alvast wilt toetsen of uw ideeën aansluiten bij de missie en visie van Zenderen, klik dan hier.

Er volgt snel meer informatie over de klankbordavonden op onze agendapagina. Indien u ons nú al op de hoogte wil brengen van uw ideeën, vul dan ons contactformulier in. Wij komen zo spoedig mogelijk bij u terug.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×