Missie & visie

Missie

Het doel van de samenwerking in de netwerkorganisatie Zenderen is om toegankelijke, samenhangende en kwalitatief goede zorg te faciliteren om zo te komen tot een verbetering van de gezondheid en vitaliteit van de individuele burger in de regio Twente. Vanuit deze missie is elke actor erop gericht om in gezamenlijkheid waarde te creëren voor zorgvragers, uitgedrukt in gezondheidsuitkomsten per gespendeerde euro. Projecten en samenwerkingsactiviteiten tussen partners dienen bij te dragen aan de volgende gezamenlijke ambities:

 • Preventie en zelfmanagement laten werken;
 • Informatie en dagelijkse zorg rond de patiënt organiseren;
 • Diensten en instrumenten om klanten aan het stuur te helpen (zelfredzaamheid);
 • Differentiatie van specialistische zorg waarmaken en deze verbinden aan de zorg dichtbij de woonomgeving van de patiënt en zijn/haar familie.

Visie

De samenwerking binnen Zenderen heeft betrekking op de gezamenlijke ambities die partijen niet als zelfstandige organisatie kunnen realiseren. Het betreft zorg en diensten waarbij partijen willen samenwerken om toegevoegde waarde voor de patiënt en cliënt te kunnen creëren.

De volgende visie werd in 2014 door partners van Zenderen benoemd tijdens de tweede conferentie:

“Wij, de zorgaanbieders in de regio Twente, leveren met effectief gebruik van mensen en middelen de beste zorg – zowel in cure en care als in de afstemming tussen zorgverleners- voor de Twentse patiënt door intensief samen te werken op basis van noaberschap. Daarbij maken we bewust gebruik van ieders specifieke kennis en kunde: we zoeken elkaar op en leren van elkaar. Naast het voortdurend verbeteren van de bestaande zorg is er nadrukkelijk aandacht voor innovatie waarbij het patiëntenperspectief altijd het uitgangspunt is.”

Thema’s en projecten

Partners van Zenderen benoemen relevante zorgthema’s, waaraan ze gezamenlijk invulling willen geven in de vorm van projecten. Voor meer informatie over de benoemde thema’s, kunt u hier klikken. Om ervoor te zorgen dat de juiste projecten worden benoemd, is het belangrijk om te toetsen of projecten voldoen aan enkele criteria die de missie en visie van Zenderen kenmerken. Op basis hiervan wordt bepaald of projectideeën al dan niet in aanmerking komen voor invulling binnen zorgnetwerk Zenderen.

 • Het projectidee heeft betrekking op de gezamenlijke ambities die partijen niet als zelfstandige organisatie kunnen realiseren;
 • Het projectidee draagt bij aan het faciliteren van toegankelijke, samenhangende en kwalitatief goede zorg met als doel een verbetering van de gezondheid en vitaliteit van de individuele burger in de regio Twente;
 • Het projectidee draagt bij aan één of meerdere van de volgende ambities: (1) informatie en dagelijkse zorg rondom de patiënt organiseren; (2) preventie en zelfmanagement laten werken; (3) diensten en instrumenten om klanten aan het stuur te helpen (zelfredzaamheid); (4) differentiatie van specialistische zorg waarmaken en deze verbinden aan de zorg dichtbij de woonomgeving van de patiënt en zijn/haar familie;
 • Het projectidee beoogt lijnoverstijgende (nieuwe) diensten, oplossingen en/of veranderingen;
 • Bij een projectidee zijn minstens twee verschillende partijen betrokken;
 • Het projectidee kan op lokaal of regionaal niveau worden uitgevoerd, en heeft en kan bij voorkeur een impact hebben voor heel Twente;
 • Het projectidee is niet gericht op het (her)verdelen van de markt en/of het verbeteren van de concurrentiepositie van één of meerdere partijen.
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×