Flowchart Diagnostiek Dementie

Status: Afgerond
Betrokken partijen: THOON, FEA, IZO Twente, Dementie Twente en ROSET

Flowchart Diagnostiek Dementie

Inleiding

In 2014 zijn een aantal enthousiaste partijen om tafel gegaan met een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van het diagnostisch traject van dementie in Twente. Hiervoor is een flowchart bij het vermoeden van een cognitieve stoornis/dementie ontwikkeld door IZO Twente, THOON, FEA, Dementie Twente en ROSET. De flowchart ondersteunt de diagnostiek van dementie en de diverse verwijslijnen. Het maakt inzichtelijk welke stappen de huisarts en/of praktijkondersteuner zelf kunnen nemen en naar wie verwezen kan worden voor aanvullende diagnostiek.

Flowcharts

Verschillende disciplines uit de regio’s en uit diverse werkvelden hebben hieraan meegewerkt, waaronder kaderhuisartsen ouderenzorg, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en casemanagers. Een adviseur van ROSET coördineerde en ondersteunde deze werkgroep. Later is de samenwerking opgezocht met de ziekenhuizen, waardoor een klinisch geriater en neuroloog zijn aangeschoven bij de werkgroep. Deze groep heeft vier flowcharts ontwikkeld, inclusief verwijsadressen behorende bij de desbetreffende regio: een flowchart voor de regio Almelo, regio Hengelo, regio Noord-Oost Twente en regio Enschede. De flowcharts zijn tijdens verschillende scholingsavonden geïntroduceerd en zijn te vinden op de websites van de betrokken partijen. Tijdens deze scholingsavonden waren onder andere huisartsen, POH’s en specialisten ouderengeneeskunde aanwezig.

Download

Voor de verschillende flowcharts kunt u klikken op onderstaande linkadressen:

Regio Almelo

Regio Enschede

Regio Hengelo

Regio Noord-Oost Twente

Voor meer informatie of hardcopy exemplaren van de flowcharts kunt u contact opnemen met projectmanager I. IJsseldijk (ROSET): i.ijsseldijk@zenderen.net.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×