Eenmalige Consultatie Medisch Specialist

Status: Uitvoering pilot en monitoring proces en resultaten
Betrokken partijen: Stuurgroep: FEA, LHV huisartsenkring Twente, Menzis, MST, THOON, ZGT en ROSET

Eenmalige Consultatie Medisch Specialist

Doelstelling

In het project Eenmalige consultatie medisch specialist kan de huisarts een patiënt insturen voor een éénmalig consult bij de medisch specialist. Zonder dat het eigen risico van de patiënt wordt aangesproken. De huisarts kan ook een e-consult bij de specialist aanvragen. De huisarts gebruikt het eenmalig consult bij twijfels over bijvoorbeeld de diagnose of het te voeren beleid. De huisarts vermoedt dat de patiënt in de eerste lijn behandeld kan worden. Dat is het uitgangspunt.

Door consultatie vindt een betere selectie plaats wie wel en wie geen specialistische zorg nodig heeft. De extra expertise die consultatie oplevert, leidt in verschillende proeftuinen tot minder doorverwijzing. Consultatie vergroot de kennis van de huisartsen. Daardoor zien medisch specialisten in de tweede lijn patiënten die daar echt thuis horen.

Met eenmalige consultatie medisch specialist (ECMS) wordt specialistische kennis ingezet zonder dat de patiënt de grens van eerste naar tweede lijn passeert. Het gaat daarbij om ‘de handen en het hoofd’ van de specialist; zonder gebruik te maken van aanvullende ziekenhuisdiagnostiek.

Projectstatus

De voorbereidingsfase is afgerond. In enkele gesprekken tussen huisartsen en specialisten werd bepaald welke aandoeningen geschikt zijn voor eenmalige consultatie. Ook zijn de voorwaarden voor insturen bepaald en werkafspraken gemaakt.

In een businesscase zijn onder andere kosten, baten en gewenste resultaten benoemd. De businesscase vormt de basis voor het tarief voor deze vorm van zorg. Gedurende de looptijd van de pilot wordt maandelijks en per kwartaal het proces en resultaten gemonitord. Patiënten, huisartsen en specialisten worden gevraagd hun ervaringen te delen via een enquête of een evaluatieformulier.

Per 1 april is de pilot gestart in het ziekenhuis MST met de maatschappen neurologie, interne en reumatologie. Per 1 juli zijn vanuit het ziekenhuis ZGT kindergeneeskunde en dermatologie begonnen. In totaal nemen ongeveer 50 huisartsen aangesloten bij de zorggroepen THOON en FEA deel.

De eerste reacties zijn binnen en de ervaringen zijn positief. Het kost tijd om aan een nieuwe manier van werken te wennen. Het streven is om de aantallen inzendingen op het gewenste niveau te krijgen. Daarom wordt het aantal deelnemende huisartsen uitgebreid, en is de pilotperiode verlengd tot 1 april 2017.

Overzicht betrokken partijen

MST: Specialismen neurologie, interne en reumatologie

ZGT: Specialismen kindergeneeskunde en dermatologie

THOON: Huisartsen HAGRO Haaksbergen, Het Veld Overdinkel, Veldpoort Enschede, HOED De Oliphant Goor, Praktijk de Driehoek, Praktijk Wind, Praktijk Bruns en Medisch Centrum in Hengelo

FEA: Huisartsen Nijverdal, Praktijk MC van Gogh Almelo.

Roset: Projectmanagement

De volgende resultaten worden met dit project opgeleverd

  • Een procesbeschrijving met instructie voor registratie voor huisartsen, specialisten en hun ondersteuners;
  • Een onderbouwde kostenberekening (business case), gevolgd door een afgesproken en ingericht tarief voor ECMS;
  • Een uitgevoerd en geëvalueerd ECMS.

Is de evaluatie positief, dan wordt een plan voor brede uitrol van ECMS ontwikkeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Carin Pipers: c.pipers@zenderen.net.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×