Expertiseteam Geriatrie Twente

Status: Pilots zijn gestart
Betrokken partijen: VVT-vertegenwoordigers, LHV Huisartsenkring Twente, THOON, FEA, MST, ZGT, Menzis, ROSET

Expertiseteam Geriatrie Twente

In de themagroep ouderenzorg is de wens geuit om een regionaal expertiseteam geriatrie in te richten. Twentse huisartsen kunnen binnen dit initiatief een specialist ouderengeneeskunde (SO) raadplegen in de huisartsenpraktijk om zo beter afgestemde zorg te leveren aan hun oudere, kwetsbare patiënten.

Achtergrond

De SO is nog geen gemeengoed in de huisartsenpraktijk, zo blijkt uit een LHV-ledenpeiling onder Nederlandse huisartsen. Uit de LHV-ledenpeiling over de hervorming van de langdurige zorg blijkt dat de samenwerkingsafspraken m.b.t. de inzet van een SO achterblijven. Aan deze enquête namen 1.360 Nederlandse huisartsen deel, waarvan 44 huisartsen uit Twente. De inzet van de SO is geborgd bij slechts 14% van de Twentse huisartsen. Dit betreffen individuele afspraken tussen de huisartsen en een SO. De SO neemt het hoofdbehandelaarschap in Twente niet over bij ouderen met een zware zorgvraag (95%). Tot slot geeft slechts 2% van de huisartsen in Twente aan dat er over het hoofdbehandelaarschap regionale samenwerkingsafspraken zijn met de SO.

Doelstelling

De doelstelling van de inzet van een regionaal expertiseteam geriatrie in de huisartsenpraktijk is het faciliteren en ondersteunen van de rol van de huisarts voor (complexe zorgvragen van) thuiswonende ouderen. Door het extramuraliseren van de SO zou de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk kunnen worden verhoogd. Verwacht wordt dat crisissituaties kunnen worden voorkomen en ouderen langer thuis blijven wonen. De toegevoegde waarde van het regionaal expertiseteam geriatrie wordt als drieledig beschouwd: kwaliteit, efficiëntie en continuïteit.

Fase

Op 30 januari 2017 zijn acht locaties als pilot gestart. De looptijd is een jaar en gedurende die tijd zullen ervaringen worden opgedaan met de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager I. IJsseldijk (ROSET): i.ijsseldijk@zenderen.net.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×