Toekomstbestendige Acute Zorg in Twente

Status: Verkenning
Betrokken partijen: LHV Kring Twente, ZGT, MST, HDT-Oost, Huisartsenpost Hengelo, FEA, THOON, Ambulance Oost, Acute Zorg Euregio

Toekomstbestendige Acute Zorg in Twente

Spoedzorg 2025

In 2014 zijn vertegenwoordigers van de acute zorgorganisaties in Twente gestart met het project Toekomstbestendige Acute Zorg in Twente met als doel te komen tot een integraal plan voor toekomstbestendige acute zorg in Twente, zowel in de avond, nacht en weekenduren (ANW), als in de dagsituatie. In dit plan wordt een visie voor 2025 opgesteld van de acute zorg in Twente. De komende tijd worden deelplannen uitgewerkt en wordt gekeken wat op welke termijn ingevoerd kan worden. Partners die nu niet direct betrokken zijn bij dit project, maar wel deel uit maken van één van de deelprojecten, worden hierbij actief betrokken.

Om te komen tot een integraal plan is allereerst de huidige acute zorg in kaart gebracht en heeft de projectgroep een lijst met knelpunten opgesteld die nu ervaren worden in de acute zorgketen. Vervolgens is een visie voor toekomstbestendige acute zorg in Twente geformuleerd. Op basis van de visie en knelpunten zijn de kaders waaraan de acute zorg in 2025 zou moeten voldoen, uitgewerkt. Voordat de projectgroep verder gaat met het ontwikkelen van verschillende scenario’s voor het Twents acute zorglandschap in 2025, wil zij graag dat de achterban zich kan vinden in de visie en kaders die zijn opgesteld. Zoals eerder aangegeven door het ministerie van VWS in december 2010 (Discussienotitie acute zorg 2015, Goed op Tijd!) gaan de verdere ontwikkelingen in de acute zorg niet vanzelf en begint het met een gedeeld beeld op hoe die acute zorg er in de toekomst uit moet zien.

Visie

De acute zorg in Twente is een continu proces, georganiseerd in één samenhangend netwerk, dat ingericht is naar en voldoet aan de landelijk gestelde normen. In dit netwerk wordt intensief samengewerkt, ook buiten de regio. Er wordt doelmatig omgegaan met personeel en middelen, door gebruik te maken van elkaars expertise en optimale inzet van technologie. Voor patiënten is het duidelijk waar zij met een acute zorgvraag terecht kunnen. Patiënten met een acute zorgvraag worden ná éénduidige triage altijd bij de juiste hulpverlener op het juiste moment geholpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W. de Vries, netwerkmanager van Zenderen en voorzitter van deze bestuurlijke themagroep: w.devries@zenderen.net

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×