Veilige Medicatieoverdracht

Status: Geen actief project meer - wel agenda item
Betrokken partijen: Huisartsen, eerstelijnsapothekers, medisch specialisten en ziekenhuisapothekers MST en ZGT

Veilige Medicatieoverdracht

Achtergrond

Tijdens de Zenderen II conferentie in 2014 is veilige medicatieoverdracht als één van de gezamenlijke onderwerpen benoemd. Later is dit onderwerp geagendeerd en geprioriteerd in de bestuurlijke themagroep 1e – 2e lijn. Met inhoudelijke zorgprofessionals is een analyse gemaakt van veilige medicatieoverdracht, en zijn in dit complexe vraagstuk een drietal ideeën voor verbetering benoemd. Dit zijn de drie verbetervoorstellen. Deze voorstellen zijn geaccordeerd in de bestuurlijke themagroep Samenwerking 1e & 2e lijn in juli 2015.

Drie verbetervoorstellen

1. Eenduidige afspraken tussen eerste lijn en tweede lijn in het kader van veilige medicatieoverdracht;
2. Aansluiting van de ziekenhuizen op het Landelijk Schakelpunt (LSP);
3. Regionale campagne Opt-in (toestemming patiënt voor delen van medicatiegegevens).

Status

Met deze verbetervoorstellen zijn wel verbeteringen gerealiseerd, maar hebben niet direct tot een project geleid.

Met verbetervoorstel 1 ‘Herijking van afspraken tussen de 1e en 2e lijn’ is een werkgroep rond de ZGT Hengelo aan de slag gegaan. In deze werkgroep hadden twee medisch specialisten, ziekenhuisapotheker, een huisarts en een eerstelijnsapotheker uit Hengelo zitting. De werkgroep is 4 keer bijeen geweest. Uitwisseling en verduidelijking van de processen rond medicatieoverdracht binnen de polikliniek en eerste lijn. Enkele verbeterafspraken zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld het bericht ‘jaarrecept’ voor langdurig medicatiegebruik, en afspraken rond mutaties door de huisarts bij medicatie voorgeschreven door de medisch specialist. De werkgroep komt begin 2017 nog een keer bij elkaar.

Projectvoorstellen 2 en 3 betreffen o.a. de aansluiting en gebruik van LSP door de ziekenhuizen en een (afstemming) in de campagne voor gezamenlijke opt-in. De Twentse ziekenhuizen MST en ZGT zijn bezig met de voorbereiding om over te gaan op LSP, en volgen hierin hun eigen interne implementatiestrategie. De ziekenhuisapotheken zijn reeds aangesloten op LSP. Ook nemen de ziekenhuizen structureel deel aan de regionale Taskforce Aansluiting en gebruik LSP Twente. Medicatiegegevens worden nu voornamelijk ‘gehaald’ via het LSP. Gaan de ziekenhuizen volledig over op LSP en worden medicatiegegevens ook ‘gedeeld’ via LSP dan is opt-in noodzakelijk. Opt-in campagnes worden in gezamenlijkheid afgestemd in de Taskforce Aansluiting en gebruik LSP Twente, IZIT coördineert deze afstemming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager P. Nijhof (ROSET) via p.nijhof@zenderen.net.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×