Wachttijden in de ggz

Status: Gestopt. Gaat op klein regionaal niveau verder.
Betrokken partijen: Dimence, FEA, Huisartsenkring Twente, Mediant, Menzis, Paaz ZGT en MST, Tactus, Thoon en vrijgevestigden.

Wachttijden in de ggz

Een grote ergernis van patiënten is wachttijd. Wachttijd voor diagnostiek, wachttijd voor behandeling. Wie zorg nodig heeft, wil die graag snel ontvangen. Wachttijd is verloren tijd, betekent stilstand, sociaal isolement, verlies van werk, gezinnen die ontwricht raken, of achteruitgang waardoor een intensievere behandeling of zelfs (crisis)opname nodig is. Recentelijk onderzoek van de LHV (4e ledenpeiling ggz) en branche organisaties (o.a. enquête NIP) laten zien dat wachttijden overschreden worden.

Onderzoeksopdracht

In de bestuurlijke themagroep ggz is het onderwerp wachttijden in de ggz als een gezamenlijk onderwerp en probleem benoemd. Het onderzoek richt zich op wachttijden in de gehele zorgketen ggz, zowel bij de huisarts, als voor een verwijzing naar diagnostiek en behandeling. Na een verwijzing gelden de zogeheten ‘Treeknormen’. De eerste fase van het onderzoek richt zich op het proces en variabelen die wachttijd beïnvloeden. In de tweede fase van het onderzoek zijn wachttijden en variabelen gemeten over de gehele keten en besproken in de stuurgroep. De voorkeur van de stuurgroep gaat uit naar het bespreken van knelpunten gebonden aan de regio van de instelling samen met de huisartsen. Voldoende knelpunten zijn opgehaald tijdens de interviews.

In de bestuurlijke themagroep ggz nemen de volgende organisaties deel: Dimence, FEA, Huisartsenkring Twente, Mediant, Menzis, Paaz ZGT en MST, Tactus, Thoon en vrijgevestigden. De onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd door Roset.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Peter Nijhof: p.nijhof@zenderen.net

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×