GGZ

De substitutieagenda van de overheid en zorgverzekeraars, de taak herschikking van het GGZ-aanbod en de krimpende budgetten voor tweedelijns GGZ-instellingen hebben er toe geleid dat partners worden uitgedaagd om de zorg voor patiënten op de juiste plaats te leveren. Gestreefd wordt naar afstemming. Ook moet er nagedacht worden over de coördinatie en organisatie van zorg voor GGZ-patiënten, met betere gezondheidsuitkomsten als resultaat. In eerste instantie is er invulling gegeven aan de landelijke ontwikkelingen van de GGZ.

Zorgnetwerk

Het is de vraag of we via Zorgnetwerk Zenderen gezamenlijk een stap voorwaarts willen komen, of dat dit via de gebruikelijke structuren kan worden gerealiseerd. We moeten ons blijven afvragen waar we elkaar voor nodig hebben en wat we afzonderlijk niet kunnen bereiken wat we gezamenlijk wel kunnen. Ondanks bovenstaande resultaten zijn de gezamenlijke ambities voor een vervolg (nog) niet geheel duidelijk.

Inspiratiesessie GGZ

Op 28 januari 2016 organiseerde de bestuurlijke themagroep GGZ samen met enkele initiatiefnemers van de beweging De Nieuwe GGZ een inspiratiesessie met de vraag: De Nieuwe GGZ – ook in Twente?. De presentaties werden verzorgd door Bernard Kral (huisarts en kaderarts GGZ i.o.), Philippe Delespaul  (Hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht) en met Michael Milo (partner/verbinder E-hulp). De inspiratiesessie werd door de deelnemers positief ontvangen. Voor een verslag en de presentaties klik hier.

Bestuurlijke themagroep

De inspiratiesessie is in de eerstvolgende bestuurlijke themagroep besproken. Ervaringen zijn positief. Een aantal vernieuwingen zijn al gaande. De themagroep wil juist de bestaande structuren verbeteren. Tegelijkertijd is er behoefte aan een analyse. Wat is de problematiek, wat zijn knelpunten, waar is behoefte aan,…. De deelnemers besluiten tot een analyse van de huidige regionale situatie. De analyse bestaat uit schriftelijke vragen en een interview. De uitvoering ligt bij Roset.

De analyse levert veel kwalitatieve data. In de conclusie worden drie aanbevelingen gegeven:

Aanbeveling 1: Benoem en kwantificeer de problemen in Twente rond acute ggz zorg

Aanbeveling 2: Organiseer voor een aantal doelgroepen zorg dichter bij huis of in de wijk

Aanbeveling 3: Verkort wachttijden.

De deelnemers van de bestuurlijke themagroep prioriteren de aanbevelingen. Aanbeveling 1 en 3 krijgen de hoogste prioriteit. De themagroep geeft de opdracht aan een stuurgroep voor een nader onderzoek naar de twee aanbevelingen.  Verwoordt in een onderzoeksopdracht.

Wachttijden in de ggz

De stuurgroep besluit om aanbeveling 3 (wachttijden) uit te werken in een onderzoeksopdracht. De opdracht ‘Wachttijden in de ggz’ is in november 2016 gestart. Meer informatie over de onderzoeksopdracht ‘Wachttijden in de ggz’ vindt u hier

 

Heeft u goede ideeën of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met W. de Vries, netwerkmanager van Zenderen en voorzitter van deze bestuurlijke themagroep: w.devries@zenderen.net.

Partners

LHV Huisartsenkring Twente
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×